{ Ingen bruger }

PR-arrangementer

ThyRF er en meget aktiv forening både med arrangementer til medlemmerne, men også i lokalsamfundet og i andre sammenhænge. Vi mener det er vores opgave at sørge for at rollespil bliver alment kendt og vi vil gerne være med til at sætte vores finger på pulsen blandt børn og unge. Vi har siden foreningen blev stiftet januar 2002 således arrangeret flere ting for ikke-medlemmer både som PR for vores egen forening, men også for at hjælpe til med at iværksætte børn og unge ved forskellige lejligheder…

Støvring Gymnasium
Vi tog en bilfuld af sted i foreningens spæde ungdom for at hjælpe til da Støvring gymnasium havde en aktivitetsdag. Hér holdt vi en lille introduktion til rollespil og fortalte om vores setting samt lavede våben med ca. 25 unge mennesker. Derefter spillede vi en simpel form for rollespil på Gymnasiets ude-område. Det skete i silende regne, men vi havde det sjovt hvilket jo er det vigtigste.

Silkeborg bibliotek
Silkeborg bibliotek havde hørt om os gennem rygter og vi blev kontaktet for at sætte 35-40 børn i alderen 10-15 år i gang som et led i deres kultur projekt. Her havde vi meget effektfuldt klædt os ud samt sminket os så børnene kunne fornemme stemningen ved rollespil. Da vi havde foretaget vore introduktion lavede vi våben og slogedes i vilde kampe på asfalt i en gård bag biblioteket. Bibliotekaren Åse var glad for vores besøg og børnene så da også ud til at have det sjovt.

Ry bibliotek
Efter at have været i Silkeborg blev vi også inviteret til Ry bibliotek for at lave den samme aktivitet. Hér lavede vi også våben, men på meget lidt plads og under mindre gode forudsætninger. Det blev dog alligevel til en ok dag med sjove børn.

Kulturaften i Thisted
Kultur aftenen i Thisted byder på mange forskellige ting og selvfølgelig ville vi gerne deltage og vise vores ansigter når det lokale stimler sammen. ThyRF mener det er meget vigtigt ikke blot at vise sig, men også at deltage aktivt og støtte op bag den slags arrangementer.

Kultur uge i Nors
Da flere af ThyRF’s mestre er bosiddende i Nors eller stammer fra byen var det en selvfølgelighed at vi gerne deltog i kultur-ugen i Nors. Det var samtidig en god mulighed for os at lette sløret bare en anelse for hvad rollespil er. Det er dog ret svært at ”vise sig frem” på den måde da rollespil jo ikke er noget man som sådan kan komme og se på, men vi havde da sat nogle kampe i gange med sværd og kostumerne i sig selv var ret effektfulde. Heldigvis var der flere af vores medlemmer der kom og hjalp til med at få det hele til at se ud af lidt – tak alle sammen!

Ungdomsskole-træf i Vigsø
Gennem flere år har ThyRF været med når ungdomsskolerne har træf i Vigsø feriecenter. Her har vi som altid haft effekter med fra live men hér har hovedvægten ligget på pen and paper delen af rollespil. Der plejer at være en del interesse for dette og der har været flere succes-fulde møder mellem rollespil og unge.

Hillerslev skole
I forbindelse med at Hillerslev skoles lærerstab skulle på kursus sagde ThyRF ja til at komme og lave våben med nogle af skolens elever. Det var en hyggelig dag hvor børnene der for de flestes vedkommende aldrig havde stiftet bekendtskab med våbenfremstilling faktisk fik lavet nogle ret seje og gode våben.

Sjørring skole
På Sjørring skole havde vi fået ret frie hænder. Vi besluttede at denne gang ville vi arrangere et live for de unge, men da fantasy er et ret udstyrsmæssigt krævende setting valgte vi i stedet at lave noget fremtids-live bygget over et havareret rumskib og dets besætning. Vi havde omkring 30 unge 7.-9. klasses elever hvoraf stort set ingen havde noget forudgående kendskab til rollespil overhovedet. Det var en krævende opgave med karakterbeskrivelserne da det var vigtigt for os at alle have noget at spille på indbyrdes. Derudover måtte vi have lavet nogle troværdige effekter der kunne give sig ud for noget fra fremtiden. Vi havde det rigtigt sjovt og det samme havde eleverne. Rumskibets endte i kaos med besøg af aliens og bomber der skulle desarmeres. Det var nogle rigtig sjove timer og efterfølgende fik vi da også lokket et par nye ansigter med i foreningen.

Somerferie-aktiviteter i Thisted kommune
I flere år har ThyRF også været med i det årlige sommerferie-aktivitets tilbud til børn og unge. Vi laver gaffavåben og tester dem derefter i drabelige slag. Succesen har været så stor at tilgangen til denne sommerferie-aktivitet langt har overstegt vores kapacitet. Vi måtte derfor i sommeren 2005 desværre sortere nogle tilmeldinger fra og det var endda efter at vi havde sagt ja til at afholde et ekstra arrangement for kommunen. Det er glædeligt at se at flere af børnene var gengangere fra foregående år samt at vide at interessen for live stadig er stor og mange nye rollespillere er i deres spiren.

Rollespil i Pinenhus
I samarbejde med rollespilsforeningen MØLF på Mors blev der i sommeren 2004 arrangeret 3 rollespilsdage i området omkring hotellet/feriestedet Pinenhus for stedets gæster. Der var på forhånd blevet lavet kostumer og våben og selvom mange af deltagerne var unge var det nu ret sjovt alligevel.

Pædagog seminariet i Thisted
Onkel Sofus’ testamente var temaet for denne dag med dramaholdet på Thisted pædagog seminarium. Vi var blevet bedt om at give dem et indblik i hvad rollespil er og hvad man som menneske og pædagog måske kunne bruge det til. Dagen var delt i to. Først spillede vi Sofus’ testamente og derefter blev der lagt op til en åben samtale om rollespil hvor de pædagogstuderende kunne diskutere deres egne oplevelser med rollespillet samt stille os spørgsmål. Til forskel fra når vi ellers arbejder med børn og unge var det meget interessant denne gang at arrangere for voksne der ville forholde sig fagligt og kritisk til rollespil og til deres egne erfaringer. Vi lærte meget og vi håber også at de studerende fik noget ud af dagen.

Happening ved biografen i Thisted
I forbindelse med premieren på Peter Jacksons film ”Kongen vender tilbage” i trilogien om ”Ringenes herre” blev der lavet en aftale med Thisted biograf om at lave en happening. Vi troppede op i kostumer og fakler udenfor biografen i Thisted hvorefter vi som vi havde gjort de to foregående år glade og spændte satte os i stolene til en ny og dejlig oplevelse.

Børnefødselsdag i Frøstrup
Da en mor ringede os op og bad om at få nogle ideer til hendes søns 12 årige fødselsdag besluttede vi at tage ud og gøre en god gerning. Vi troppede derfor 5 mand stærk op i kostumer med et simpelt plot til 20 børn som for de flestes vedkommende aldrig havde spillet rollespil før. Vi havde kun


Optimeret til 1280x1024
Copyright (c) 2006, Thy Rollespils Forening