Velkommen til ThyRF - Thy-Mors Rollespilsforenings hjemmeside...


ThyRF - Thy rollespilsforening er en relativ ny forening, der officielt blev opstartet januar 2002 efter lang tids forarbejde.

Rollespil er en slags totalteater i det fri (-eller indendørs) med et forholdsvist simpelt regelsæt og ellers frie hænder til alle rollespillere (læs mere i regelsættet).

Foreningen bygger først og fremmest på Anduien scenarierne, der er hjørnestenene og udgangspunktet for foreningens arbejde. Anduien har eksisteret i et par år og har i en tid kørt som underafdeling i Mølf (rollespilsforeningen på Mors) men i oktober 2001 blev det besluttet at vi ville forsøge at starte en ny forening i Thy for de rollespillere der er i vort område.

Efter at have gennemgået hele opstartsprocessen med vedtægter, bestyrelsesdannelse, budget m.v. er vi igen ved at have tid og overskud til nye projekter. Der er mange udviklingsmuligheder for rollespil i Thy og i resten af landet og vi glæder os alle til at få mulighed for at præge kulturen i lokalsamfundet.

Der er i foreningen planer om andre arrangementer end Anduien (heriblandt cyberlive - alm. rollespil, julescenarier og andet) og i bedste fald vil vi som forening søge kontakt med andre lignende foreninger i nærheden om et fælles arrangement.

Foreningen ThyRF bygger, som så mange andre foreninger på medlemmer og frivillige og det er vores håb at vi kan skabe et netværk af lokale støtter der kan bære kommende arrangementer fremad. Ved hjælp af PR håber vi at skabe interesse om rollespil som hobby og livsstil og derved give rollespillere bedre muligheder for at dyrke netop denne interesse. (læs mere om foreningens mål/formål under vedtægter)

Hilsen ThyRF